NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM A DALŠÍ
DOSTUPNÉ DOTACE PRO BYDLENÍ

Button 1 default text
Button 2 default text

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí ČR . Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, která povedou k snížení emisí oxidu uhličitého a emisí dalších znečišťujících látek v oblasti bydlení.

Firma LM trade je již od prvních týdnů vyhlášení programu registrovaná jako odborný dodavatel  zateplovacích systémů  a všech základních tepelných izolací. Naši pracovníci poskytují poradenskou činnost zákazníkům v plném rozsahu při získávání informací o dotačním programu, zpracování žádosti o dotaci a přípravě podkladů pro její získání.

Služby poskytované žadatelům o dotaci:

 • poskytneme aktuální informace o programu Zelená úsporám na míru pro Váš objekt
 • vyhodnotíme Vaše požadavky a reálnost celého záměru
 • spočítáme Vám orientační cenu materiálu i práce
 • v případě zájmu Vás plně zastoupíme při zajištění dotace
 • zaměříme Váš objekt, pokud nemáte projektovou dokumentací od současného stavu objektu
 • zpracujeme zjednodušenou projektovou dokumentaci
 • zajistíme projektovou dokumentaci u našich partnerských projekčních kanceláří, případně zpracujeme žádost o dotaci na přípravné práce
 • zajistíme odborný posudek nutný k dotaci
 • provedeme kompletaci dokumentů pro získání dotací a vyplníme pro Vás žádost a krycí list
 • zajistíme výpis z listu vlastnictví k Vaší nemovitosti
 • předáme žádost na Státní fond životního prostředí a na místě odpovíme na všechny dotazy
 • pomůžeme vyřešit optimální financování investice
 • zajistíme kompletní realizaci Vaší stavby na klíč
 • zpracujeme závěrečnou zprávu pro fond MŽP

Veškeré uváděné služby poskytuje naše firma zdarma jako komplexní zakázku na klíč, dotace na zpracování projektové dokumentace a posouzení energetické náročnosti budovy je v současné době poskytována žadatelům bez omezení.