REGENERACE PANELOVÉ VÝSTAVBY

Button 1 default text
Button 2 default text

REGENERACE PANELOVÉ VÝSTAVBY

Regenerací panelového domu se rozumí oprava důležitých funkčních částí budovy, provedená v rámci jednoho projektu, který může mít několik etap technicky na sebe navazujících.

Cílem regenerace panelového domu je poskytnutí kvalitního bydlení nejméně po dobu jedné generace na úrovni současných požadavků na stavební techniku, hospodaření s energií, hygienu a estetiku bydlení.

Regenerace sestává v závislosti na vyhodnocení současného stavu domu vždy z několika následujících regeneračních kroků:

 1. Statika
 2. Střecha
 3. Okna včetně MIV
 4. Sanace prvků obvodového pláště
 5. Balkony, lodžie
 6. Vstupy
 7. Zateplení
 8. Rekonstrukce otopné soustavy
 9. Měření a regulace tepla
 10. Výměna stoupaček ZTI
 11. Rekonstrukce elektroinstalace
 12. Rekonstrukce systému výměny vzduchu
 13. Výtahy
 14. Interiér bytů

Regenerace panelového domu přináší tyto výhody:

 • Úspory za vytápění 30% až 50% současných nákladů
 • Zvýšení tržní hodnoty bytu
 • Při komplexní renovaci – úspory více než 10% nákladů ve srovnání s postupným prováděním jednotlivých regeneračních kroků
 • Zlepšení kvality bydlení ( mikroklima, snížení hlučnosti, moderní a estetické prostředí)
 • Prodloužení životnosti objektu
 • Ochrana životního prostředí v důsledku snížení nároku na emise CO2
 • Změna vzhledu panelového domu či celého komplexu.

Vlastníků bytových jednotek v rámci projektu Regenerace nabízíme následující služby:

 • zpracování projektové dokumentace
 • zajištění energetického auditu
 • provedení sanace stávajícího pláště
 • zateplení fasády kontaktním zateplovacím způsobem
 • výměnu balkónů, popř. výstavbu představených lodžií
 • výměnu výplní otvorů
 • rekonstrukci bytových jader
 • zabezpečení financování pro společenství vlastníků jednotek pomocí hypotečních nebo investičních úvěrů s případnou státní podporou z programu PANEL